Toen & nu

Nadat de eerste periode van De Melbuulkes voorlopig rusten ging, werd er in 1976 weer opnieuw gestart met “De Melbuulkes”. Met een aantal vrienden van cafe Leushuis werd besloten een carnavalsavond te organiseren. Na de nodige voorbereidingen kon het feest beginnen en was het meteen een sucses. Hierna werd besloten om door te gaan en mee te doen aan het “echte” carnaval. Er werd een bestuur gevormd, een Raad van Elf en werd een prins gezocht. Dit verliep allemaal snel en prima. Alles liep voorspoedig met in de top jaren zelfs meer dan 200 leden.

Natuurlijk was het niet altijd voorspoed, we hebben ook de nodige tegenslagen gehad. O.a. een grote brand, zoeken naar diverse residenties en het afscheid van vele dierbaren. In de loop van de jaren zijn er diverse bestuurswisselingen geweest, commissieleden kwamen en gingen, maar de Melbuulkes bleven altijd het zelfde. We zijn een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen. Niet de grootste maar wel altijd gezellig! De eigen optredens tijdens de gala avonden zijn ook altijd prachtig. Ook binnen de verenig zijn er uiteraard vele zaken veranderd, denk de laatste jaren maar eens aan de dansmarietjes in verschillende leefstijdgroepen. Vergeet ook niet dat we sinds een aantal jaren een jongerengroep hebben, de Melbroekies. Dit allemaal komt vooral ten goede aan de vereniging. Ook worden er al jaren diverse actieviteiten georganiseerd en de jaarlijkse afsluiting is altijd een groot sucses. De jaarkijse uitstapjes van de Ex prinsen/adjudanten, damesgroepen en de Raad van Elf zijn niet meer weg te denken.

Het verschil met “vroeger” en nu zit hem wel in de belevingen van tijd. Toen was je bijna het hele jaar bezig met de Carnaval en wat er bij hoort. Tegenwoordig is dat allemaal wel iets minder, iets anders. Maar uiteindlijk komt het toch alles weer voor elkaar. Juist in die periode rond de carnaval wil iedereen ook weer een stapje extra zetten. Als ze er moeten zijn dan staan ze er ook als een echte Melbuulke. We zijn een vereniging voor iederen, van hoog tot laag, van veraf tot dichtbij.Wil je echt carnaval vieren kan dat bij ons, altijd feest tot in de kleine uurtjes. We zijn trots om een MELBUULKE  te zijn.

Geschreven door Louis Hek, 2013